Vad skiljer David III från Spring II?

Vad skiljer vävstol David från Spring?

David III och Spring II är båda fantastiska vävstolar. Vad skiljer egentligen mellan de båda?

Här nedan finner du en tabell över de likheter och olikheter de har.