GDPR

GDPR - General Data Protection RegulationGDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.


Båget Södergård värnar om din integritet och därför är vi måna om att skydda de personuppgifter vi har om dig. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.


Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, adress och telefonnummer.


Dina personuppgifter hos Båget Södergård registreras enbart för att hantera din order/beställning samt för att ta betalt.


Båget Södergård skickar inte ut riktad reklam eller erbjudanden. All reklam och alla erbjudanden hittar du på vår hemsida www.bagetsodergard.se eller på Facebook.


Dina personuppgifter delas inte med någon annan part.


Dina personuppgifter sparas under tiden du har en beställning med garantitid så att du kan kontakta oss om något är fel.


Vi sparar också dina personuppgifter för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.


Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.


Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom kontaktformuläret på www.bagetsodergard.se.


Kontakta mig på catrine@bagetsodergard.se